هوشمندانه بیاندیش ...

اگر نمی‌دانید به کجا می‌روید، مهم نیست از چه راهی بروید!

سازمان هوشمند

برای شرکت‌ها و سازمان‌ها، با بکارگیری راهکارهای درون‌سازمانی و ابری، فرآیندها بصورت «یکپارچه» و هوشمند اجرا خواهند شد.

فروش هوشمند

برای کسب‌کارهای فروشگاهی، راهکارهای درون‌سازمانی و ابری، امکان پیاده‌سازی فروش هوشمند، «یکپارچه» و «همزمان» حضوری و آنلاین را فراهم می‌آورد.

آموزش هوشمند

برای کسب و کارهای آموزشگاهی، توسط راهکارهای درون‌سازمانی و ابری امکان «یکپارچه‌سازی» کلیه فرآیند آموزشی حضوری و آنلاین را فراهم می‌آورد.

راهکارهای هوشمند

هدف از راهکارهای هوشمند، توسعه کسب و کار و پیاده‌سازی هوشمندی تجاری بصورت یکپارچه برای همه فرآیندهاست.

برنامه‌ریزی هوشمند

توسط راهکارهای نرم‌افزار، امکان استخراج گزارش‌های دقیق، پیش‌بینی بازار و درنتیجه برنامه‌ریزی هوشمند برای کسب و کار فراهم می‌شود.

ارتباط هوشمند

با پیاده‌سازی راهکارهای ابری، کلیه رده‌ها و شعب کسب و کار با پراکندگی جغرافیایی، بصورت یکپارچه مرتبط خواهند بود و بصورت یک مجموعه واحد مدیریت خواهد شد.

فناوری‌های پیشرفته

در توسعه و پیاده‌سازی راهکارهای نمادیس، همواره پیشرفته‌ترین فناوری‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، ارتباطی، امنیتی و روش‌های مدیریتی بکار گرفته می‌شود.

بازاریابی هوشمند

بازاریابی هوشمندانه و خلاق؛ با بهر‌ه‌گیری همگرا از داده‌های کلان، اب