آموزشگاه - پايان دوره مالي

توسط اين گزينه مي‌توانيد پايان دوره مالي را تعيين نمائيد، توسط پايان دوره مالي، مي‌توانيد اشتباهات و سوءاستفاده‌هاي مالي احتمالي جلوگيري نمائيد، چنانچه پايان دوره مالي تعيين شده باشد، امكان ثبت سند در پيش از اين تاريخ وجود نخواهد داشت. بدين ترتيب مي‌توانيد هر هنگام كه وضعيت مالي آموزشگاه از لحاظ حساب و كتاب بررسي شد، مي‌توانيد تاريخ پايان دوره مالي را تعيين نمائيد و اصلاحا حساب مالي آموزشگاه را ببنديد، البته مجوز دسترسي به اين گزينه انحصارا در اختيار سرپرست مي‌باشد كه مي‌تواند مجوز ان را به ديگران نيز اعطاء كند، براي تعيين پايان دوره مالي بر روي آيكون زير در جدول آموزشگاه كليك كنيد:

 

 

در اين حالت صفحه زير نمايش مي‌يابد، كه مي‌توانيد آخرين تاريخ دوره مالي را تعيين نمائيد، البته مي‌توانيد تاريخ را به پيش از آخرين تاريه دوره مالي نيز منتقل نمائيد:

 

 

پس از فشردن دكمه تائيد، صفحه زير نمايش مي‌يابد كه در صورت تائيد، پايان دوره مالي جديد ثبت مي‌شود:

 

 

 


پيوندهاي مرتبط

آشنايي | پرداختي و دريافتي | اطلاعات آماري | دفتر بدهكاران | دفتر بستانكاران | دفتر پرداختي | دفتر دريافتي | دفتر كل |  كاركرد مربيان | تئوري و آزمون