آموزشگاه - كاركرد روزانه مربيان

اين گزينه شبيه‌سازي شده دفتر كاركرد روزانه مربيان است. علاوه بر استفاده خودتان از اين گزينه در هنگام بازرسي از آموزشگاه نيز از آن استفاده خواهد شد، براي اجرا آن روي آيكون زير دوبار كليك كنيد:

 

 

سپس صفحه زير نمايش مي‌يابد:

 

 

در اين صفحه كه صفحه آماده سازي پيش از گزارش است، اطلاعات درباره زمان و نوع گزارش از شما خواسته مي‌شود. در گزينه تاريخ، تاريخ روزي كه مايليد گزارش آن تهيه شود را وارد نمائيد بطور خودكار تاريخ روز جاري در آن ثبت خواهد شد، در قسمت تعداد سطرها، تعداد سطر در هر صفحه تعيين مي‌شود، كه براي كاغذ‌هاي معمولي A4 در حالت چاپ از درازا مقادير 6 و 8 مناسب است، ولي شما مي‌توانيد مقادير ان را متناسب با نوع گزارش خود تغيير دهيد. در قسمت نوع نمايش اگر گزينه همه مربيان انتخاب شده باشد، گزارش‌سازي از تمامي مربيان صورت مي‌گيرد و اگر گزينه مربيان فعال، انتخاب شده باشد تنها از مربيان فعال گزارش تهيه مي‌شود. پس از فشار دكمه نمايش صفحه گزارش بصورت زير براي شما نمايش مي‌يابد:

 

 

  • جالب است در پايان هر روز يا هفته اين گزارش را چاپ كنيد و بصورت بايگاني داشته باشيد.

  • از اين گزارش‌ها چه چاپي و چه الكترونيكي براي بازرسي‌هاي بعمل آمده از آموزشگاه استفاده خواهد شد.

  • از طريق اين صفحه مي‌توانيد گزارش‌ها را به برنامه Word و يا Microsoft Excel صادر نمائيد و در آين برنامه‌ها كارهاي تكميلي ويرايشي و تحليل انجام دهيد، همچنين مي‌توانيد آنرا به فرمت HTML تبديل كنيد.

 


پيوندهاي مرتبط

آشنايي | پرداختي و دريافتي | اطلاعات آماري | دفتر بدهكاران | دفتر بستانكاران | دفتر پرداختي | دفتر دريافتي | دفتر كل | فراخواني