آموزشگاه - دفتر بدهكاران

در دفتر بدهكاران، هنرجويان بدهكار با توجه اطلاعات مالي و جلسات آنها توسط سامانه محاسبه مي‌شوند و در اين جدول نمايش مي‌يابند. براي نمايش اين جدول بر روي آيكون زير كليك كنيد و يا دكمهرا فشار دهيد:

 

در اين صفحه فهرست هنرجويان بدهكار به همراه مجموع پرداختي‌ها، كاركرد، انصرافي، بدهي و بدهي از جلسات، به همراه جلسات مفيد و تعداد كل جلسات هر يك نمايش مي‌يابند:

 

 

در سمت چپ - پايين صفحه مجموع كل بدهي هنرجويان نمايش مي‌يابد و در قسمت راست - پايين صفحه توسط فهرست گزينشي مي‌توانيد بين دفتر بدهكاران و بستانكاران جابجا شويد.

 

توسط دكمه   مي‌توانيد جدول را براي گزارش و چاپ به صفحه گزارش ارسال نمائيد.

 


پيوندهاي مرتبط

آشنايي | پرداختي و دريافتي | اطلاعات آماري | دفتر بستانكاران | دفتر پرداختي | دفتر دريافتي | دفتر كل | فراخواني | كاركرد مربيان