امروزه جهان با پیشرفتی خارق‌العاده به پیش می‌تازد و كامپیوتر‌ها مفاهیمی تازه برای كسب و كارها تعریف كرده‌اند و با استفاده از این مفاهیم جهش بزرگی در دنیای تجارت رخ داده است. این تعاریف باعث شده‌اند كه بسیاری از مفاهیم سنتی ارزش خود را از دست بدهند، و ارزش‌های جدیدی جایگزین آنها شوند.

كامپیوتر‌ها توانسته‌اند در بطن هر شغلی جای خود را باز كنند و باعث دگرگونی‌های خارق‌العاده‌ای شوند. جالب است که با وجود نقش غیرقابل انکار کامپیوترها در پیشرفت و توسعه تمامی مشاغل، در ابتدا همیشه مخالفت‌هایی با پذیرش آنها صورت گرفته است، زیرا همیشه تغییر با اکراه توأم است.

مهم نیست که شغل شما چیست، بزودی چیزی بنیادین در دنیای کسب و کار شما تغییر خواهد کرد و تمامی تعاریف و مفاهیم شما را تغییر خواهد داد. در این میان کسانی موفق هستند که بجای ستیز با آینده، بر بال‌های آن سوار شوند و خود سازنده آن شوند، کسانی موفقند که هوشمندانه بیاندیشند.

در دهه‌ای که گذشت، دگرگونی‌های شگرفی در تمام ابعاد زندگی ما رخ داده است و مفاهیمی که در گذشته هرگز وجود نداشته‌اند، مانند: اینترنت، پست الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترنیکی، بانکداری الکترونیکی و ... پا به عرصه وجود گذاشته‌اند.

یکی از قوانین تازه دنیای کسب و کار، قانون تجارت الکترونیکی است، این مفهوم چند سالی است که مطرح شده است و در طی 5-4 سال به یکی از ار‌كان اصلی بازرگانی در جهان تبدیل شده است. نماديس در طی 2 سال گذشته تلاش پیوسته‌ای برای پاگرفتن این نوع جدید از تجارت انجام داده است، از همان ابتدا مشکلاتی مانند عدم وجود بسترهای مناسب نرم‌افزاری، عدم شناخت جامعه از این نوع تجارت، عدم وجود سخت‌افزارهای مناسب و ... در این زمینه وجود داشت.

یکی از عواملی که باعث می‌شود كه اُپراتورهاي برنامه‌ها نتوانند از آنها استفاده صحیحی بکنند، پیچیدگی کار‌کرد برنامه‌های کامپیوتری است. لزوماً یک مدیر آموزشگاه یک کاربر حرفه‌ای کامپیوتر نیست و طراحی ظاهر و کارکرد برنامه باید به گونه‌ای باشد که وی در آن احساس پیچیدگی و سردرگمی نکند و در حقیقت کارکرد برنامه باید به گونه‌ای باشد که کارهایی را که وی قبلاً انجام می‌داده است، بر روی صفحه نمایشگر شبیه‌سازی کند.