در جدول زير مشخصه‌هاي مختلف سامانه براي ويرايش‌هاي مختلف مورد مقايسه قرار گرفته است، در ستون مشخصه‌ها نام مشخصه و در ستون‌هاي ويرايش وجود و يا عدم و جود مشخصه‌ي ذكر شده در ويرايش مشخص شده است.

 

رديف

مشخصه‌ها

ويرايش

استاندارد

حرفه‌اي

پيشرفته

1

ورود، ويرايش، حذف و نگهداري اطلاعات هنرجويان و مربيان

ü

ü

ü

2

ورود، ويرايش، حذف و نگهداري اطلاعات كاربران

1 كاربر

3 كاربر

نامحدود

3

ورود، ويرايش، حذف و نگهداري اطلاعات كارمندان

û

7 كارمند

نامحدود

4

دفتر پرداختي

ü

ü

ü

5

دفتر دريافتي

ü

ü

ü

6

دفتر كل

ü

ü

ü

7

دفتر بدهكاران

û

ü

ü

8

دفتر بستانكاران

û

ü

ü

9

نمايش ساعات كار ماهانه مربي

ü

ü

ü

10

انتخاب ساعت

ü

ü

ü

11

تعريف كلاس‌هاي تئوري آموزشگاه

û

ü

ü

12

تعيين وضعيت آزمون‌هاي هنرجو

û

ü

ü

13

فراخواني مربي

û

ü

ü

14

انتخاب ساعت يك هنرجو با چند مربي

ü

ü

ü

15

محاسبه ساعت كار ماهانه مربي

ü

ü

ü

16

محاسبه ساعات غيبت ماهانه مربي

ü

ü

ü

17

محاسبه ساعات مرخصي ماهانه مربي

ü

ü

ü

18

محاسبه ساعات تعميرگاه ماهانه مربي

ü

ü

ü

19

محاسبه مساعده ماهانه مربي

ü

ü

ü

20

تعيين شيفت مربي بصورت متغير براي هر ماه

ü

ü

ü

21

تعيين حقوق و دستمزد مربيان

ü

ü

ü

22

محاسبه حقوق و دستمزد كارمندان

û

ü

ü

23

ثبت پرداختي به مربي

ü

ü

ü

24

ثبت دريافتي از هنرجو

ü

ü

ü

25

ثبت دريافتي و پرداختي‌هاي متفرقه آموزشگاه

ü

ü

ü

26

نمايش صفحات با گرافيك بالا

ü

ü

ü

27

تذكر ابطال بيمه‌نامه، معاينه‌فني، كارت مربيگري

û

ü

ü

28

دسترسي به شبكه

û

ü

ü

29

جستجوي پيشرفته

û

ü

ü

30

تعيين تعطيلات رسمي و آموزشگاه توسط كاربر

ü

ü

ü

31

نمايش اطلاعات آماري آموزشگاه

û

û

ü

32

پشتيباني از زبان فارسي بدون نياز به فارسي ساز

ü

ü

ü

33

چاپ و صدور فيش حقوقي براي مربيان

û

ü

ü

34

ثبت و محاسبه انصرافي هنرجويان

ü

ü

ü

35

نگهداري و نمايش يادداشت‌هاي مهم

ü

ü

ü

36

چاپ و صدور رسيد هنرجو

ü

ü

ü

37

چاپ و نمايش كارنامه هنرجو

ü

ü

ü

38

واژه‌پرداز مستقل فارسي

ü

ü

ü

39

تغيير همزمان نرخ آموزشي

ü

ü

ü

40

عدم ثبت‌نام مجدد هنرجو

ü

ü

ü

41

اخطار در صورت وجود تداخل بين جلسات

ü

ü

ü

42

پشتيباني از Microsoft SQL Server

û

 نسخه شبكه

 نسخه شبكه

43

پايداري برنامه در برابر عوامل فيزيكي

ü

ü

ü

44

نمايش جلسات آموزشگاه

û

ü

ü

45

ثبت و نمايش سوابق دريافتي و پرداختي هنرجو

ü

ü

ü

46

تغر نوع جلسات

ü

ü

ü

47

نمايش ساعات كار روزانه مربي

ü

ü

ü

48

تكميل تدريجي اطلاعات

ü

ü

ü

49

استفاده از كادرهاي شناور و چسبان

ü

ü

ü

50

نمايش شرح گزينه‌ها

ü

ü

ü

51

تغيير اندازه سطرها و ستون‌ها

ü

ü

ü

52

بايگاني سوابق

ü

ü

ü

53

سازگاري با استاندارد Unicode

ü

ü

ü

54

خروجي به Microsoft Excel

û

û

ü

55

خروجي به Microsoft Word

û

û

ü

56

خروجي به فرمت  استاندارد HTML

û

û

ü

57

سازگاري با انواع چاپگرهاي متفاوت

ü

ü

ü

58

تعيين سطح دسترسي متفاوت براي هر كاربر

محدود

ü

ü

59

تعيين سهم هر مربي بصورت جداگانه

ü

ü

ü

60

محاسبه كار‌كرد مربي

ü

ü

ü

61

ثبت بلافاصله اطلاعات

ü

ü

ü

62

استفاده از ماوس‌هاي چرخ‌دار

ü

ü

ü

63

جابجايي هنرجويان

ü

ü

ü

64

گزارش‌گيري

ü

ü

ü

65

نمايش صورت وضعيت هنرجو

ü

ü

ü

66

پشتيبان‌گيري از پايگاه داده

ü

نسخه شبكه

نسخه شبكه

67

پشتيبان‌گيري خودكار يا Auto Backup

û

نسخه شبكه

نسخه شبكه

68

تغيير اندازه گزارش متناسب با سايز كاغذ

ü

ü

ü

69

پيش نمايش چاپ

ü

ü

ü

70

دفترچه تلفن

ü

ü

ü

71

به هنگام ساز اطلاعات

ü

ü

ü

72

سرويس ارتباط از راه دور

û

ü

ü

73

نمايش كار‌كرد روزانه مربيان

ü

ü

ü

74

خروج موقت به حالت محافظت شده

ü

ü

ü

75

نگهداري عكس هنرجويان

ü

ü

ü

76

اجرا بر روي ويندوزهاي مختلف

ü

ü

ü

77

ثبت پرداختي بابت تدريس تئوري

ü

ü

ü

78

دفترچه تلفن

ü

ü

ü

79

نمايش فيلتر شده اطلاعات

ü

ü

ü

80

نمايش بر اساس ترتيب خاص

ü

ü

ü

81

سازگاري با انواع چاپگر

ü

ü

ü

82

صفحه مشخصات جلسه و انتقال زماني جلسات

û

ü

ü

83

خدمات پشتيباني

5 سال

5 سال

5 سال

84

برنامه‌ريزي و تعيين قرار ملاقات‌ها

û

ü

ü

85

استفاده تاريخ هجري شمسي

ü

ü

ü

86

خروج خودكار به حالت محافظت شده

ü

ü

ü