براي جوابگويي به انتظارات، خواسته‌ها و سلايق مختلف، سامانه در 3 گونه (ويرايش) متفاوت عرضه شده است: ويرايش استاندارد، ويرايش حرفه‌اي و ويرايش پيشرفته. اين سه ويرايش از برنامه در استفاده و عملكرد مانند هم هستند ولي هر نسخه براي مؤسسه‌اي با مشخصات خاص خود تهيه شده است و داراي امكانات و ويژگي‌هاي متناسب با آن مي‌باشد. شرح درباره هر ويرايش را ميتوانيد در جدول پايين پيدا كنيد:

 

ويرايش

شرح

ويرايش استاندارد

اين ويرايش مخصوص آموزشگاه‌هايي است كه هدف آنها انجام كارهاي اوليه و پايه‌اي آموزشگاه توسط نرم‌افزار است، در اين ويرايش امكان ثبت مشخصات هنرجو و مربي؛ انتخاب ساعت؛ ساعات كار مربي؛ نگهداري و گزارش‌گيري از دريافتي‌هاي هنرجويان و ساير دريافتي‌ها و پرداختي‌هاي آموزشگاه و... ممكن مي‌باشد. جدول مقايسه مشخصات اين ويرايش از برنامه در جدول شماره 1 آمده است، همچنين براي مشاهده جزئيات بيشتر مي‌توانيد به CD معرفي نرم‌افزار مراجعه كنيد. بطور كلي اين ويرايش از برنامه به آموزشگاه‌هايي كه هدف آنها انجام كارهاي روزمره آموزشگاه بصورت خودكار است و قصد استفاده از شبكه را ندارند توصيه مي‌شود.

ويرايش حرفه‌اي

 

اين ويرايش علاوه بر مشخصه‌هاي ويرايش استاندارد، داراي امكانات بيشماري براي كنترل و تسلط بيشتر بر امور آموزشگاه است كه مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: محاسبه و نمايش بدهكاران و بستانكاران؛ محاسبه ساعات كار، غيبت، مرخصي، تعميرگاه مربي؛ تعيين سطح دسترسي براي هر اپراتور؛ تعيين جلسات تئوري؛ تعيين وضعيت آزمون‌هاي هنرجويان؛ معرفي و تعيين كارمندان؛ محاسبه حقوق و دستمزد مربيان و كارمندان؛ فراخواني مربي؛ اخطار در هنگام ابطال بيمه نامه و معاينه فني مربي؛ تعيين قرار ملاقات و زمانبندي كارها؛ صدور فيش حقوقي مربي، قابليت استفاده در شبكه و استفاده همزمان چند كاربر(اپراتور)، به هنگام سازي اطلاعات، سرويس ارتباط از راه دور و ... . براي مشاهده جزئيات بيشتر مي‌توانيد به CD معرفي نرم‌افزار مراجعه كنيد. بطور كلي اين ويرايش از نرم‌افزار به آموزشگاه‌هايي كه هدفي بيشتر از انجام كارهاي روزمره دارند و يا قصد استفاده از شبكه را دارند پيشنهاد مي‌شود.

ويرايش پيشرفته

 

اين ويرايش علاوه بر مشخصه‌هاي 2 ويرايش قبلي داراي امكانات زيادي براي آموزشگاه‌هاي بزرگ با تعداد هنرجويان، مربيان، كارمندان زياد و انجام حجم بالاي عمليات مالي مي‌باشد. همچنين داراي امكانات بيشتر و حرفه‌اي‌تر براي تحليل و تجزيه امور آموزشگاه مي‌باشد كه مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: نمايش اطلاعات آماري آموزشگاه، امكان تعريف تعداد نامحدود كاربر و كارمند، قابليت گزارش‌گيري بيشتر، امكان خروجي اطلاعات برنامه سامانه به نرم‌افزارهايMS Excel و MS Word و همچنين امكان خروجي اطلاعات برنامه به فرمت استاندارد اينترنت HTML. براي مشاهده جزئيات بيشتر مي‌توانيد به CD معرفي نرم‌افزار مراجعه كنيد. اين ويرايش از برنامه ويژه آموزشگاه‌هاي بزرگ طراحي شده است كه با حجم زيادي از اطلاعات سر و كار دارند و مايلند با اطلاعات آماري و خروجي به نرم‌افزارهاي مجموعه Microsoft Office ، تجزيه و تحليل‌هاي دقيقتري انجام دهند.

 

 

تمامي ويرايش‌هاي سامانه در 2 نسخه‌ي تك كاربره و تحت شبكه ارائه مي‌شود.

 

نسخه تك كاربره:

تنسخه تك كاربره، به نسخه‌اي گفته مي‌شود كه فقط بر روي يك كامپيوتر مستقل نصب مي‌شود و در محيط شبكه قابل اجرا نيست. نسخه تك كاربره براي آموزشگاه‌هايي كه چند كاربر بطور همزمان از برنامه استفاده نمي‌كنند، مناسب است، سامانه در اين توانايي تعريف كاربر‌هاي متعددي را داراست و هر كاربر مي‌تواند بنا به دسترسي‌هاي تعيين شده براي وي به برنامه دسترسي داشته باشد.

در آينده مي‌توان نسخه تك كاربره را به نسخه تحت شبكه ارتقاء داد.

 

نسخه تحت شبكه:

سخه شبكه سامانه قابليت استفاده همزمان چند كاربر از برنامه را فراهم مي‌سازد و سرپرست برنامه مي‌تواند به هر كاربر دسترسي خاصي اعطاء كند و در نتيجه هر كاربر داراي دسترسي مخصوص به خود است و در ساير قسمت‌ها توانايي تغيير و دخالت ندارد. در اين نسخه چند كاربر مي‌توانند بر روي يك موضوع و يا موضوع‌‌هاي تفكيك شده كار كنند. در اين نسخه اطلاعات بر روي كامپيوتر Server نگهداري مي‌شود.

مزيت ديگر نسخه‌ي تحت شبكه برنامه استفاده اشتراكي از امكانات برنامه و همچنين استفاده اشتراكي از تجهيزات و دستگاه‌هاي كامپيوتر مانند Printer,CD Rom و امكان ذخيره سازي اطلاعات در كامپيوتر‌هاي ديگر است.

نسخه تحت شبكه مناسب براي آموزشگاه‌هايي است كه مي‌بايست چند كاربر با هم مشغول به كار باشند.

امكان تبديل نسخه شبكه به تك كاربره وجود ندارد.

 

 


جدول مقايسه مشخصه‌هاي ويرايش‌هاي مختلف سامانه

   نسخه HTML |   نسخه PDF |  نسخه MS Word |  نسخه MS Excel


جدول قيمت ويرايش‌هاي مختلف

سفارش خريد