نرم‌افزار سامانه یک برنامه کامپیوتری برای مدیریت راحت‌تر، سریع تر و هدفمند‌تر كسب و كار شماست، در حقيقت اين برنامه عضوي از سري برنامه‌هاي سامانه مي‌باشد كه هدف آنها خودكارسازي فرآيندهاي تجاري مي‌باشد.

هدف سامانه تنها مكانيزه نمودن فعاليت موسسه شما نيست، بلكه با ارائه راهكارهاي ابداعي و پيشرفته خود باعث انسجام در فعاليت‌هاي موسسه و يكپارچگي در كل سيستم كاري شما مي‌شود كه باعث كاهش هزينه‌ها و افزايش درآمد خواهد شد.

توسط اين نرم‌افزار از لحظه ورود هنرجو به مؤسسه تا پس از قبولي وي در امتحان عملي كليه امور بصورت خودكار و توسط سامانه انجام خواهد شد، همچنين كليه فرآيندهاي مالي، آماري و مديريت مربيان، كارمندان، كليه دريافتي‌ها و پرداختي و ... توسط اين برنامه مديريت خواهد شد.

برای تهیه و توليد این نرم‌افزار زماني نزديك به 18 ماه صرف شده است و در مراحل طراحي و در فاز اول توليد و تست آن آموزشگاه‌هاي سعدي و ميرداماد همكاري داشتند. كاركرد آن به گونه‌ايست كه با نظام دو مرحله‌اي آزمون و آموزش مطابقت كامل دارد، همچنين براي نمايان شدن اشكالات احتمالي در طي استفاده عملي از برنامه،‌ بمدت 6 ماه برنامه در معرض 3 مرحله تست قرار گرفت و اكنون پس از طي موفقيت‌آميز مراحل فوق نرم‌افزار سامانه به حضورتان معرفي مي‌گردد.