براي استفاده از سامانه مي‌بايست  قابليت پشتيباني از فارسي ويندوز فعال شده باشد. براي اين منظور طريقه اينكار را در ويرايش‌هاي مختلف ويندوز بررسي مي‌كنيم.


ويندوز 98 و me

در اين ويرايش از ويندوز شما مي‌بايست تنها از ويندوزهاي فارسي استفاده نمائيد، با اينكه گونه‌هاي مختلفي از فارسي‌سازهاي ويندوز 98 در بازار وجود دارند ولي توصيه مي‌شود از ويندوز فارسي پارسا 99 و يا ويندوز فارسي پارسا 2001 استفاده شود. بعلت اينكه پشتيباني از فارسي در ويندوز me بسيار ناقص است توصيه مي‌شود از اين نوع ويندوز استفاده نشود.

 


ويندوز 2000

در اين ويرايش از ويندوز در ابتدا پشتيباني از فارسي فعال نيست و شما مي‌بايست اين قابليت را فعال نمائيد. براي اين كار از Control Panel گزينه را انتخاب نمائيد. صفحه زير نمايش مي‌يابد:

 

 

در اين صفحه در قسمت Language setting for the system گزينه Arabic را انتخاب نمائيد و دكمه Set default را فشار دهيد و دكمه OK را فشار دهيد، در اين حالت CD نصب ويندوز خواسته مي‌شود. به اين ترتيب قابليت نوشتاري راست به چپ در سيستم فعال مي‌شود. بعد از راه‌اندازي مجدد سيستم در قسمت Input Locals مي‌توانيد لايه‌بندي صفحه كليد را تعيين نمائيد.

 

بعلت اينكه لايه‌بندي صفحه كليد استاندارد ويندوز با لايه‌بندي متداول در ايران متفاوت است و بعضي از حروف در جاي خود قرار ندارند و همچنين بعضي از حروف در شكل عربي خود ظاهر مي‌شوند، توسط برنامه PersianKeyLayout كه نماديس تهيه كرده است مي‌توانيد لايه‌بندي صفحه كليد رايج در ايران را نصب كنيد. براي نصب بارگذاري برنامه PersianKeyLayout اينجا كليك كنيد.


ويندوز XP

در اين ويرايش از ويندوز پشتيباني از فارسي فعال نيست و مي‌بايست آنرا فعال كنيد. براي اين منظور از Control Panel گزينه را انتخاب نمائيد تا صفحه زير نمايش يابد:

 

 

در اين صفحه در برگه Languages گزينه‌اي كه با كادر قرمز مشخص شده است را انتخاب كنيد و دكمه OK را فشار دهيد و در اين حالت CD نصب ويندوز خواسته مي‌شود پس از راه‌اندازي مجدد قابليت نوشتاري راست به چپ فعال مي‌شود و با مراجعه به همين صفحه و فشردن دكمه Details مي‌توانيد لايه‌بندي صفحه كليد فارسي را به سيستم اضافه نمائيد.

 

بعلت اينكه لايه‌بندي صفحه كليد استاندارد ويندوز با لايه‌بندي متداول در ايران متفاوت است و بعضي از حروف در جاي خود قرار ندارند و همچنين بعضي از حروف در شكل عربي خود ظاهر مي‌شوند، توسط برنامه PersianKeyLayout كه نماديس تهيه كرده است مي‌توانيد لايه‌بندي صفحه كليد رايج در ايران را نصب كنيد. براي نصب بارگذاري برنامه PersianKeyLayout اينجا كليك كنيد.