هدف سيستم نرم‌افزاري سامانه رفع مشکلات و ایجاد توانایی، سرعت و نظم بیشتر شما در انجام فعاليت‌هايتان است. براي پاسخ به سئوال فوق، شاید بد نباشد ابتدا پرسش‌های زیر را مرور کنیم:

 • آیا از انجام کارهای تکراری و خسته‌کننده مانند جستجوی هنرجويان، نوشتن نام وي، صدور قبض، پيدا كردن مربي، تداخل ساعات و ... خسته شده‌ايد؟

 • آيا تا به حال شده است هنرجوياني جلساتي را گذرانده‌اند در حاليكه هزينه آن را نپردخته‌اند؟

 • آيا تعداد كمي از امور آموزشگاه تمامي زمان آموزشگاه را بخود اختصاص داده‌اند و بقيه امور آموزشگاه را تحت تأثير خود قرار داده‌اند؟

 • آيا از هنرجويان خود اطلاعات جامعي داريد؟

 • آیا حساب خرج و دخل آموزشگاه برایتان مشکل است؟

 • آیا در پيدا نمودن ساعات خالي و مربي مناسب دارای مشکل هستید؟

 • آیا روند انجام کارها درآموزشگاه کند است؟

 • آیا دوست دارید از شما تلقي يك آموزشگاه مدرن شود؟

 • آيا مي‌دانيد كدام هنرجويان بدهكار و يا طلبكار هستند؟

 • آيا احتياج به گزارش‌گيري از فعاليت‌هاي خود داريد؟

 • آيا مي‌خواهيد قرارهاي ملاقات و فعاليت‌هاي روزانه خود را بهنگام نمائيد؟

 • آیا از عملکرد آموزشگاه نیاز به تجزیه و تحلیل‌های دقيقتر دارید؟

 • آیا دوست دارید، ساعاتی از روز مدیریت آموزشگاه را به فرد دیگری بسپارید، ولی بعلت پیچیدگی کار مدیریت و مسائل دیگر امکان آن برايتان وجود ندارد؟

 • آيا در بررسي‌هاي مالي آموزشگاه داراي مشكل هستيد؟

 • آيا در نگهداري و دسترسي به سوابق هنرجويان و مربيان دچار مشكل هستيد؟

 • آيا فرآيندهاي آموزشگاه دچار از هم‌گسيختگي و پراكندگي شده است؟

 • آيا از نگهداري اطلاعات خود نامطمئن هستيد؟

بخشی از هدف ما در طراحی سامانه پاسخ به این سئوالات بوده است.