جدول مربيان

در اين جدول تمامي گزينه‌هاي لازم جهت امور مربوط به مربيان قرار دارد. در جدول زير شرح گزينه‌هاي مربوط به هر گزينه را مشاهده مي‌كنيد:

 

استخدام

توسط اين گزينه مي‌توانيد مشخصات فردي و آموزشي و خودروي مربي را در سيستم ثبت نمائيد. توسط اين گزينه بصورت خودكار يك كد منحصر بفرد به مربي اختصاص مي‌يابد كه توسط اين كد در سيستم شناخته مي‌شود.

 

 

مشخصات

توسط اين گزينه تمامي مشخصات فردي مربي در يك صفحه قابل نمايش است و مي‌توانيد به سرعت بين مربيان مختلف به سرعت جابجا شويد و مشخصات هري يك را مشاهده كنيد.

 

 

تغيير

توسط اين گزينه مشخصات مربي كه در هنگام استخدام وارد شده را مي‌توانيد تغيير دهيد و يا مشخصات وارد نشده را تكميل كنيد.

 

 

برنامه كار

توسط اين گزينه مي‌توانيد برنامه كار يك ماه مربي را ترسيم كنيد و آن را براي انتخاب ساعت هنرجو مهيا سازيد.

توسط اين گزينه مي‌توانيد ساعات و يا روزهايي را كه مربي حضور نخواهد داشت تعيين كنيد تا در آينده در آن ساعات براي هنرجويان انتخابي صورت نگيرد.

همچنين مي‌توانيد مرخصي و يا تعميرات مربي را از پيش مشخص نمائيد.

عملكرد

در اين گزينه از امكانات بسيار پيشرفته براي محاسبه كاركرد مربي وجود دارد. بطور خودكار بر اساس كاركرد ساعتي مربي و پارامترهاي حقوق و مزاياي مربي، مبلغ قابل پرداخت و يا بدهي وي را محاسبه مي‌كند.

  • توسط اين گزينه كنترل كاملي بر وضعيت مربي خواهيد داشت و ساعات كار، غيبت، تعميرات، مرخصي، خالي، تعميرات و همچنين مساعده‌ها و مبالغ دريافتي وي را در هر روز و كل ماه مشاهده خواهيد كرد.

  • توسط اين گزينه در هر لحظه مي‌توانيد با مربي تسويه حساب كنيد و احتياج به موكول كردن اين كار به زمان‌هاي خاصي نيست.

  • توسط محاسبات پيچيده و شناور، چنانچه با مربي تسويه حساب نشود، بدهي و يا طلب مربي به ماه بعدي منتقل مي‌شود و بنابراين حتي در صورت عدم تسويه با مربي اطلاعات مالي وي در هر ماه از بين نخواهد رفت، بلكه در ماه بعدي در قالب دريافتي و يا كسورات  محاسبه خواهد شد.

  • در صورت تمايل مي‌توانيد براي مربي فيش حقوقي صادر نمائيد كه تمامي اطلاعات مالي و كاركرد وي در آن منعكس شده است و همينطور مي‌توانيد از عملكرد مربي بصورت نمايشي و يا چاپي گزارش تهيه كنيد.

  • براي بالا بردن سرعت كار در حين كار از اين گزينه به تمامي گزينه‌هاي لازم بصورت مستقيم دسترسي خواهيد داشت.

بطور خلاصه توسط اين گزينه با فشار يك دكمه تمامي سوابق مربيان و چگونگي كاركرد آنها در برابر چشمان شما ظاهر خواهد شد و تنها كاري كه لازم است انجام دهيد مشاهده است!

 

نمايش جلسات

توسط اين گزينه تمامي جلسات مربي را به همراه روز، زمان، مربي و و ضعيت جلسه اعم از غيبت و ... مشاهده خواهيد كرد. هر جلسه داراي يك شماره سريال منحصر بفرد است كه اين شماره سريال در اينجا نيز براي شما نمايش يافته است.

همچنين مي‌توانيد جلسه بصورت مستقيم از همين صفحه تغيير دهيد  و غيبت و يا انصرافي هنرجو را ثبت كنيد، از طريق اين صفحه حتي مي‌توانيد بطور همزمان يك هنرجوي ديگر را جايگزين نمائيد.

از اين صفحه براي اطلاع‌رساني به مربي نيز مي‌توانيد استفاده كنيد و مثلا جلسات روز آينده و جلسات امروز و ... را به مربي نمايش دهيد و يا چاپ كنيد.

 

 

حذف

توسط اين گزينه مربي بطور كامل از سيستم حذف خواهد شد. اين گزينه براي زمانيست كه اطلاعات مربوط به مربي مي‌بايست از سيستم حذف شود، و گرنه سوابق تمامي مربيان مي‌بايست بصورت فعال يا غير فعال در سيستم نگهداري شود.

 

جستجو

توسط اين گزينه از امكانات پيشرفته جستجو بهره‌مند خواهيد شد. توسط اين گزينه مي‌توانيد مربي را بر اساس كد، نام، نام خانوادگي، تلفن، تلفن همراه، شماره شناسنامه، نام پدر، كد ملي و كدپستي مورد جستجو قرار دهيد.

توسط حروف‌هاي % و _ مي‌توانيد جستجوها آسانتر كنيد و جستجوي‌هاي پيچيده‌تري انجام دهيد. استفاده از اين ويژگي اختياري است ولي چنانچه با آنها كار كنيد مي‌توانيد جستجو‌هاي خود را بسيار راحت‌تر انجام دهيد.

مثلا رشته ع% در قسمت نام به معناي نمايش تمامي افراديست كه نام آنها با حرف ع شروع مي‌شود و يا رشته %885 در قسمت شماره تلفن به معناي نمايش تمامي افراديست كه شماره تلفن آنها با 885 شروع مي‌شود.

همچنين رشـته _ف_س% در قسمت نام به معناي نمايش افراديست كه حرف دوم نام آنها ف و حرف چهارم نام آنها س است.

 

 

جستجوي پيشرفته

اين گزينه براي كساني است كه با دستورات كامپيوتري SQL آشنا هستند. توسط اين گزينه مي‌توانيد انواع جستجو‌هاي بسيار پيچيده و منطقي را انجام دهيد.

توسط گزينه‌هاي خواندن و نوشتن در اين صفحه امكان ثبت و خواندن دستورات ممكن مي‌شود.

همچنين چند فايل دستوري براي افراد ناآشنا با اين نوع دستورات قرار داده شده است.

 

پرداختي

توسط اين گزينه پرداختي به مربي در سيستم ثبت مي‌شود، شما مي‌توانيد تعيين نمائيد بابت مشاعده و يا حقوق ماهيانه است و يا تعيين نمائيد پرداخت بصورت نقدي، چك و يا واريز به حساب است و مشخصات چك و حساب و غيره را در قسمت توضيخات تعيين كنيد.

توسط اين گزينه مي‌توانيد براي مربي رسيد پرداختي صادر كنيد.

 

 

حقوق و دستمزد

توسط اين گزينه مي‌توانيد دريافتي ساعتي مربي را بصورت ماهانه تعيين كنيد. در اين صفحه همچنين مي‌توانيد در صورت تمايل پارامترهاي حقوقي ديگري در قالب دريافتي و يا كسورات به مربي اختصاص دهيد، پارامترهايي از قبيل پاداش، اضافه كاري، هزينه بنزين، هزينه خودرو، بيمه، ماليات حقوق، جريمه و ... .

 

 

تعيين شيفت

توسط اين گزينه مي‌توانيد ساعات شيفت ماهانه و زمان استراحت وي را تعيين كنيد.

در سامانه 12 شيفت كاري متفاوت وجود دارد. 4 زمان شروع با فاصلي 30 دقيقه كه ساعت شروع آنها عبارتند از 6 ، 6:30 ، 7 ، 7:30 كه مي‌توانند شامل 3 زمان استراحت 1 ساعته ، 2 ساعته و بدون استراحت باشند.

بدين ترتيب امكان تعيين هر شيفت كاري براي مربي پديد مي‌آيد.

نكته مهم اينست كه شيفت‌هاي مربي براي هر ماه متغيير هستند.