گزينه‌هاي عمومي

در جدول زير گزينه‌هاي عمومي برنامه تشريح شده‌اند:

 

تنظيمات

توسط اين گزينه مي‌توانيد تنظيمات عمومي مربوط به برنامه و همچنين تنظيمات مربوط به آموزشگاه را انجام دهيد. در اين صفحه هزينه ساعتي هنرجو و هزينه كلاس‌هاي تئوري را نيز مي‌توانيد تعيين نمائيد كه بعدا قابل تغيير است.

 

 

بهنگام سازي

توسط اين گزينه اطلاعات وارد شده بهنگام مي‌شود و هنرجويان فعال و بدهكار بصورت خودكار تعيين مي‌گردند.

 

 

پشتيبان‌گيري

توسط اين گزينه مي‌توانيد از اطلاعات برنامه يك نسخه پشتيبان تهيه كنيد و اين نسخه را بر روي هارد ديسك و يا CD قرار دهيد.

 

 

بايگاني

توسط اين گزينه اطلاعات را كه فعلا نيازي به آنها نداريد به قسمت بايگاني منتقل كنيد.

 

خواندن پيوست

توسط اين گزينه مي‌توانيد پيوست‌هاي نرم‌افزاري كه بعداً در اختيار شما قرار مي‌گيرد را به سامانه الحاق نمائيد.  اين گزينه براي استفاده‌هاي خاص مي‌باشد.

 

 

خروج موقت

چنانچه مي‌بايست لحظه‌اي ميزكار خود را ترك نمائيد و لازم است كسي به برنامه دسترسي نداشته باشد توسط اين گزينه سامانه را در حالت محافظت شده قرار دهيد تا فرد ديگري نتواند از برنامه استفاده نمايد.

 

 

ساعت

توسط اين گزينه مي‌توانيد زمان را توسط يك ساعت عقربه‌اي مشاهده كنيد.

 

يادداشت

توسط اين گزينه يادداشت‌هاي روزانه خود را وارد نمائيد.

 

برنامه‌ريزي

توسط اين گزينه مي‌توانيد قرار ملاقات‌ها و يا كارهايي كه مي‌بايست در زمان مشخص انجام دهيد را تنظيم نمائيد. توسط اين گزينه زمان ابطال مدارك مربيان از يكماه قبل به اطلاع شما مي‌رسد

 

 

تقويم

توسط اين گزينه مي‌توانيد تقويم و تعطيلات را تعيين نمائيد.

 

 

رسيد صندوق

توسط اين گزينه چنانچه مايليد تحويل صندوق بصورت كتبي و رسمي صورت بگيرد مي‌توانيد از اين گزينه براي تحويل صندوق بين پرداخت كننده و دريافت كننده استفاده نمائيد.

 

دفترچه تلفن

توسط اين گزينه شماره مي‌توانيد به تلفن و مشخصات طرف‌هاي آموزشگاه به سرعت دسترسي پيدا كنيد.

 

 

نوسازي

اين گزينه باعث مي‌شود هر جدول از نو نمايش يابد و سطرهاي‌ آن را بر مبناي اطلاعات جديد ترسيم شود.