كاركرد مربي

توسط اين گزينه كاركرد يك ماهه مربي به همراه بدهكاري و مبلغ قابل پرداخت به وي براي شما نمايش مي‌يابد، توسط اين گزينه محاسبه كاركرد مربي و مبلغ قابل پردخت به وي بسيار راحت خواهد شد. توسط اين گزينه تمامي محاسبات حقوقي و دستمزد، پرداختي‌ها و كسورات، كاركرد مربي توسط سامانه انجام خواهد شد.

 

براي نمايش تصوير كامل بر روي تصوير فوق كليك كنيد

 

در اين جدول شما ساعات كار، غيبت، مرخصي، خالي، تعميرگاه و همچنين مساعده‌ها و دريافتي‌ها در طول هر ماه را مشاهده مي‌كنيد. بنابراين علاوه بر محسابات حقوق و دستمزد، كارنامه‌اي از كاركرد يكماه مربي روبروي شما خواهد بود.

توسط سامانه نيازي نيست شما تسويه حساب با مربيان را به زمان خاصي موكول كنيد و در هر لحظه مي‌توانيد با مربي تسويه حساب كنيد.

اگر به هر دليلي با مربي تسويه حساب نشود، هيچ مشكلي پيش نمي‌آيد و بدهكاري و يا طلب مربي در ماه بعدي محاسبه مي‌شود، بنابراين توسط محاسبات شناور مالي نگراني از عدم تسويه حساب در هر ماه از بين خواهد رفت.

مي‌توانيد براي هر مربي فيش حقوقي صادر نمائيد كه در اين فيش تمامي پارامترهاي حقوقي وي درج خواهد شد و منبع دقيقي براي نمايش كاركرد مربي در ماه و جزئيات دريافتي وي به شمار خواهد رفت و علاوه بر اطلاع‌رساني به مربي مي‌تواند بعنوان سند حسابداري آموزشگاه استفاده شود.

همچنين مي‌توانيد از كاركرد مربي گزارش‌هاي نمايشي و يا چاپي تهيه نمائيد و پرداختي‌هاي مربي بصورت مستقيم واد نمائيد.

توسط گزينه تعريف پارامتر‌هاي حقوقي مي‌توانيد دريافتي‌ها و كسورات مربي را به تفكيك تعيين نمائيد