خدمات رايگان:

تمامي نسخه‌هاي سامانه داراي خدمات رايگان پس از فروش مي‌باشند. خدمات رايگان پس از فروش شامل موارد زير است:

 • نصب و راه‌اندازي نرم‌افزار

 • 1 جلسه آموزش برنامه

 • نصب قفل سخت‌افزاري و نرم‌افزاري

 • نصب و اجراي پايگاه داده و ديگر تنظيمات برنامه

خدمات پشتيباني:

همچنين تمامي نسخه‌هاي سامانه داراي خدمات پشتيباني 5 ساله مي‌باشند. خدمات پشتيباني شامل موارد زير است:
 

 • تهيه و توليد Patch‌هاي اصلاحي

 • نصب و راه‌اندازي مجدد نرم‌افزار

 • تهيه نسخه‌هاي پشتيباني و جابجايي اطلاعات

 • نصب حافظه‌هاي جانبي

 • ارتقاء سيستم نرم‌افزاري

 • تهيه و توليد اصلاحيه‌هاي خاص (طراحي فرم‌ها، فيش‌ها و رسيد‌ها)

 • انتقال اطلاعات بر روي CD, Optical Storage

 • تهيه فيلم‌هاي آموزشي و چندرسانه‌اي

 • تخفيف در نسخه‌هاي بعدي نرم‌افزار

لازم به يادآوري است كه خدمات ديگر از قبيل نصب سيستم عامل (ويندوز)، طراحي، نصب و اجراي شبكه و ديگر خدمات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مشمول خدمات پشتيباني و پس از فروش نخواهد شد، براي اطلاع بيشتر در اين زمينه مي‌توانيد به خدمات مافوق برنامه و تكميلي مراجعه كنيد..