سامانه نرم‌افزاري است بسيار قدرتمند كه براي تهيه و توليد آن زمان بسيار زيادي صرف گرديده است تا محصولي با كيفيت بالا توليد گردد. اين نرم‌افزار داراي ويژگي‌هاي بسيار زيادي است كه براي معرفي ويژگي‌هاي آنها را از زاويه‌هاي مختلف مورد بررسي مي‌دهيم.

در ابتدا تك تك گزينه‌هاي محيط سامانه را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و سپس ويژگي‌هاي سامانه را از جنبه كاركرد مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

 


محيط اجراء

سامانه از 5 جدول اصلي تشكيل شده است و هر يك از اين جداول داراي گزينه‌هاي مخصوص به خود مي‌باشند.

 

براي مشاهده تصوير كامل بر روي تصوير فوق كليك كنيد.

 

طراحي سامانه بگونه‌ايست تمامي گزينه‌ها بصورت منطقي در اين جداول توزيع شده‌اند و از شكل‌هاي گرافيكي براي درك سريعتر بصورت گسترده‌اي استفاده شده است تا بدين وسيله علاوه بر يادگيري سريع تر ، كاركرد برنامه آسانتر شود. براي آشنايي با گزينه‌هاي هر جدول بر روي آن كليك كنيد:

 

  جدول هنرجويان

  جدول مربيان

جدول آموزشگاه

جدول كارمندان

جدول كاربران

گزينه‌هاي عمومي

 


كاركرد

در اين قسمت سامانه را از زاويه چگونگي كاركرد مورد بررسي قرار مي‌دهيم، بعلت ويژگي‌هاي فراوان سامانه چند فرآيند اصلي كه بيشتر مورد اسفاده قرار مي‌گيرند تشريح مي‌شوند:

 

انتخاب جلسات عملي

رسيدگي به وضعيت هنرجويان

محاسبه عملكرد مربيان

حسابداري و مالي

جلسات تئوري

امنيت برنامه