ويژگي‌هاي سامانه به همراه شرح مختصر آنها در زير آورده شده است:

1- ثبت نام هنرجويان
توسط سامانه هنگام ثبت‌نام هنرجو اطلاعات كاملي از مشخصات فردي و آموزشي هنرجو قابل دريافت است. توسط اين گزينه طيف گسترده‌اي از مشخصات هنرجو از نام و نام خانوادگي وي گرفته تا مشخصات راهگشا و آموزشي وي قابل ثبت مي‌باشد.


2- كلاس‌هاي تئوري و آزمون‌ها
توسط سامانه مي‌توانيد وضعيت كلاس‌هاي تئوري را تعيين نمائيد و سپس جلسات هر كلاس به همراه زمان تشكيل، نام مدرس و ديگر مشخصات آن را تعيين نمائيد و هر هنرجوي ثبت نامي را عضو كلاس مناسب نمائيد. مي‌توانيد فهرست هنرجويان هر كلاس را چاپ كنيد، و يا جلسات تئوري و عملي به همراه اطلاعات مالي و آموزشي هر هنرجو را در قالب كارنامه وي چاپ نمائيد.
وضعيت آزمون‌هاي هر هنرجو اعم از قبولي در امتحان تئوري، امتحان عملي توسط مربي و سرمربي و امتحان نهائي و تاريخ هر قبولي را مي‌توانيد توسط سامانه ثبت و مديريت نمائيد. همچنين مي‌توانيد مجوز هنرجو براي انتخاب ساعات عملي را تعيين نمائيد.


3- انتخاب ساعت براي هنرجو
انتخاب ساعت براي هنرجو بصورتي كاملاً پيشرفته و سريع براي هر هنرجو صورت مي‌گيرد، بطوريكه براي انتخاب 10 جلسه براي هنرجو بطور متوسط زماني كمتر از 15 ثانيه صرف خواهد شد. همچنين هر هنرجو مي‌تواند با دو يا چند مربي انتخاب ساعت نمايد.
براي انتخاب مربي 2 روش وجود دارد، روش مستقيم، كه در اين روش مربي بصورت مستقيم توسط اُپراتور برنامه انتخاب مي‌شود و روش انتخاب هوشمند، كه در اين روش شرط‌هايي براي تعيين مربي تعيين مي‌شود و سپس مربيان بر اساس تعداد جلسات خالي نمايش مي‌يابند. مثلاً مي‌توان مربيان مردي كه داراي خودروي پرايد هستند و از تاريخ 1384/6/12 تا 1384/6/25 از ساعت 16 به بعد داراي بيشترين ساعت خالي هستند را به ترتيب نمايش داد. سپس برنامه ماهانه مربي نمايش مي‌يابد، در اين جدول ساعات كاري مربي و روزهاي ماه مشخص شده‌اند و با كليك بر روي هر خانه براي هنرجو در آن ساعت تعيين ساعت مي‌گردد، ساعات انتخاب شده در ابتدا بصورت موقت مي‌باشند و پس از توافق با هنرجو مي‌توان آنها را بصورت ثابت تغيير داد. جلسات تعيين شده براي هنرجو در آينده قابل تغييرند، مثلاً چنانچه هنرجو غيبت كند و يا درخواست لغو جلسه را داشته باشد با فشار يك كليد بر روي جلسه مي‌توان وضعيت آنرا تغيير داد.
هر جلسه بنا به وضيعت خود در جدول به رنگ‌هاي متفاوتي نمايش مي‌يابد. در اين جدول روز جاري، روز‌هاي تعطيل و جمعه‌ها با رنگ‌هاي متفاوتي از ساير روزها نمايش مي‌يابند و مي‌توان ساعات و يا روز‌هايي را از ساعات كاري مربي حذف كرد تا اُپراتور برنامه نتواند در آنها انتخاب ساعت كند. در اين جدول به راحتي مي‌توان برنامه كار مربيان مختلف را ورق زد و با فشار يك دكمه مي‌توان به ماه‌هاي قبلي و يا بعدي رفت.


4- تعيين شيفت كاري متفاوت

براي هر مربي مي‌توان بصورت ماهانه تعيين شيفت كرد، در اين برنامه 4 شيفت كاري با اختلاف 30 دقيقه تعريف مي‌شوند كه با توجه به ساعت شروع شيفت عبارتند از: 6 ، 6:30 ، 7 و 7:30 كه براي هر مربي مي‌توان يكي از اين شيفت‌ها را انتخاب كرد، همچنين براي استراحت مربيان در روز 3 وضعيت بدون استراحت، 1 ساعت استراحت و 2 ساعت استراحت در نظر گرفته شده است. شيفت‌هاي تعيين شده‌ مربيان قابل حذف و تغيير است.

 

5- وضعيت هنرجو و چاپ كارنامه
براي دسترسي سريع و تسلط كامل بر وضعيت هنرجو صفحه‌اي به نام صفحه وضعيت هنرجو در برنامه تعبيه شده است، در اين صفحه مشخصات كاملي از هنرجو، جلسات تئوري و عملي و پرداختي‌هاي وي، عكس وي و اطلاعات مفصلي از وضعيت مالي وي وجود دارد. اين صفحه، صفحه اصلي براي كنترل هنرجو است و تمامي موارد مربوط به هنرجو از طريق اين صفحه بطور مستقيم قابل دسترسي مي‌باشد. همچنين مي‌توانيد كارنامه هنرجو را از طريق همين صفحه چاپ نمائيد.

 

   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11    صفحه بعد >