25- اطلاعات مالي و آماري آموزشگاه
توسط اين گزينه اطلاعاتي از كل پرداختي‌ها، كل دريافتي‌ها، كل ساعات كاركرد، كل انصرافي هنرجويان، كل ماليات پرداختي، كل كا‌ر‌كرد، مانده بستانكار و سود خالص نمايش مي‌يابند. همچنين تعداد كل هنرجويان، مربيان، كارمندان و كاربران نيز نمايش مي‌يابند و جمع كل روزانه دريافتي‌ها و پرداختي‌ها و مانده آموزشگاه به تفكيك هر روز نمايش مي‌يابد.
 

26- جلسات آموزشگاه
توسط اين گزينه فهرست تمامي جلسات آموزشگاه به تفكيك روز، ماه، مربي و ساعت نمايش مي‌يابند. در اين گزينه تمامي جلسات به همراه ساعت، تاريخ، مربي و هنرجو نمايش مي‌يابند و امكان چاپ آنها وجود دارد و بدين ترتيب در پايان هر روز مي‌توان جلسات روز‌هاي بعد را مشاهده نمود و يا چاپ كرد.
 

27- استخدام كارمندان
سامانه خودكارسازي امور مربوط به كارمندان آموزشگاه را هم ممكن مي‌سازد و مي‌توانيد مشخصات كارمندان آموزشگاه را در برنامه ثبت نمائيد و مشخصات كاملي از وي را نگهداري نمائيد، به هر كارمند توسط سيستم يك كد منحصربفرد تخصيص داده مي‌شود.
 

28- تعيين حقوق و دستمزد كارمند
مي‌توانيد حقوق و دستمزد هر كارمند را كه شامل دريافتي‌ها و كسورات مي‌باشد، در برنامه وارد نمائيد، اين اطلاعات براي پرداخت‌هاي ماهيانه وي استفاده مي‌شود.
29- پرداختي به كارمندان
هنگام پرداخت به هر كارمند، مبلغ،‌ نحوه (نقدي، چك و ... ) وعلت (حقوق ماهيانه، مساعده و غيره) پرداخت به وي را مي‌توان درسيستم ثبت نمود.
 

30- جستجو
براي يافتن يك مربي و يا يك هنرجو از روي بعضي مشخصات مي‌توانيد از گزينه جستجوي برنامه استفاده نمائيد. در اين صفحه مي‌توانيد از روي كد، نام، نام خانوادگي، تلفن، موبايل، كد ملي، شماره شناسنامه و ... مربي و يا هنرجوي مورد نظر را پيدا كنيد.
 

31- جستجوي پيشرفته
كسانيكه با برنامه‌نويسي SQL آشنا هستند توسط گزينه جستجوي پيشرفته، مي‌توانند اقدام به جستجو‌هاي پيچيده و منطقي نمايند. مثلاً «پيدا كردن هنرجويي كه حرف سوم نام خانوادگي آن حرف «ش» باشد و تاريخ تولدش قبل از 1359 باشد و تلفن وي با 88 شروع نشود.»
 

32- برنامه‌ريزي و قرار ملاقات
براي سامان دادن به امور روزانه و تنظيم قرار ملاقات‌هاي خود، مي‌توانيد از اين گزينه برنامه استفاده نمائيد. در اين قسمت مي‌توانيد تاريخ و زمان اعلام، عنوان و شرح هر رويداد را وارد نمائيد، تا در زمان مشخص شده توسط سامانه به شما اعلام شود.
 

33- يادداشت و دفترچه تلفن
مي‌توانيد يادداشت‌هاي روزانه خود را به همراه كارهاي مهمي كه بايد انجام دهيد در اين قسمت وارد نمائيد تا علاوه بر انسجام بخشيدن به فعاليت‌هاي روزانه خود ميز كار خود را نيز كمي خلوت‌تر كنيد. همچنين توسط گزينه دفترچه تلفن مي‌توانيد شماره تلفن و ساير مشخصات لازم افراد را نگهداري نمائيد.
 

< صفحه قبل   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   صفحه بعد >