34- اجراء تحت شبكه
چنانچه فعاليت‌هاي آموزشگاه گسترده بود و همزمان مي‌بايست بيش از يك نفر با برنامه كار كند، براي گسترش فعاليت‌هاي شما سامانه توانايي اجراء تحت شبكه را دارد. با استفاده از شبكه علاوه بر اينكه مي‌توانيد منابع سيستم مانند فضاي ذخيره‌سازي و ... را بين كامپيوترهاي مختلف به اشتراك بگذاريد، مي‌توانيد از دستگاه‌هاي جانبي مانند چاپگر، اسكنر و CD ROM بصورت اشتراكي استفاده نمائيد و بدين ترتيب در هزينه‌ها نيز صرفه‌جويي خواهد شد.
 

35- سطح دسترسي متفاوت براي هر كاربر
براي امنيت بيشتر و تفكيك وظايف مي‌توان به هر اُپراتور برنامه يك دسترسي ويژه داد تا فقط به امور تعيين شده حق دسترسي داشته باشد و توسط برنامه از دسترسي اُپراتور به گزينه‌هاي ديگر جلوگيري خواهد شد. اُپراتورهاي برنامه را مي‌توان عضو يكسري گروه‌هاي از پيش تعيين شده (مانند سرپرستان، كاربران ارشد و ...) نمود، تا در قالب آن گروه‌ها به فعاليت خود بپردازند.
 

36- ارسال به Word و Excel
دو برنامهWord و Excel از قويترين برنامه‌هاي اداري جهان هستند كه سامانه توانايي ارسال تمامي گزارش‌هاي خود را به اين دو برنامه داراست. توسط برنامه Word مي‌توانيد گزارش‌ها را در قالب‌هاي مختلف براي چاپ و نمايش آماده نمائيد و توسط Excel مي‌توانيد گزارش‌ها را به همراه صدها تابع از پيش تعريف شده اين برنامه در قالب نمودار‌ها و ... مورد استفاده قرار دهيد.
 

37- امكان ساخت فرمت HTML
فُرمت HTML يك قالب جهاني و استاندارد براي نشر اطلاعات در اينترنت مي‌باشد، توسط سامانه مي‌توانيد تمامي اطلاعات و گزارش‌هاي برنامه را به اين فرمت تبديل كنيد.
 

38- پيش‌نمايش چاپ
براي آگاهي از چگونگي چاپ گزارش‌ها بر روي كاغذ، توسط اين گزينه، قادر خواهيد بود پيش از چاپ، نمايش شبيه‌سازي شده آن را بر روي كاغذ مشاهده نمائيد، تا در صورت تمايل قادر به تغيير تنظيمات چاپ باشيد.
 

39- تنظيمات چاپ
براي تنظيم سريعتر چاپگر بر اساس خواسته‌هاي خود، با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد تنظيمات چاپگر مانند تعيين اندازه كاغذ، فاصله از كناره‌ها و ... را بصورت مستقل در خود برنامه انجام دهيد.
 

40- پشتيبانگيري از اطلاعات
مطمئناً مهمترين بخش برنامه، اطلاعاتي است كه توسط شما وارد شده‌اند و طبيعي است صدمه ديدن اطلاعات (كه بر اثر صدمات فيزيكي، ضربه و يا صدمات الكترونيكي مانند نوسانات برق رخ دهد) مي‌تواند باعث خسارات جبران ناپذيري گردد، توسط پشتيبانگيري برنامه قادر خواهيد بود از اطلاعات خود نسخه‌هايي براي پشتيباني تهيه نمائيد تا هميشه از صحت اطلاعات خود اطمينان خاطر داشته باشيد.
 

< صفحه قبل   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   صفحه بعد >