49- جلسات با شماره سريال منحصر بفرد

 توسط اين ويژگي منحصر بفرد تمامي جلسات عملي هنرجويان با يك شماره سريال منحصربفرد از يكديگر تفكيك مي‌شوند، اين شماره سريال‌ها بر روي كوپن حك مي‌شوند و با اين راهكار ساده امكان اشتباه در جلسات و مغايرت در حساب‌ها جلوگيري مي‌شود. همچنين با شماره سريال‌ها به راحتي مي‌توانيد كاركرد روزانه و ماهانه آموزشگاه و هر يك از مربيان را به سادگي محاسبه كنيد.

 

50- مجوز تمرين جلسات عملي

توسط اين ويژگي سرپرست برنامه مي‌تواند انتخاب جلسات عملي هنرجو را منوط به ارائه مجوز كند، در اين صورت سامانه از انتخاب جلسات هنرجو جلوگيري مي‌كند تا مجوز از سوي سرپرست صادر شود. استفاده از اين گزينه اختياري است و مدير آموزشگاه مي‌تواند از آن به عنوان روشي براي جلوگيري از انتخاب ساعت هنرجويان بدهكار  و ... استفاده كند.

 

51- گزينش هوشمند

توسط اين ويژگي حيرت انگيز، سامانه بر اساس شرايطي كه شما تعيين كرده‌ايد بهترين جلسات را براي هنرجو انتخاب خواهد كرد، استفاده از اين گزينه بخصوص در اوج فعاليت كاري و نتايج آن شما را متحير خواهد كرد و وقت و بار زيادي را از دوش كاربر و مدير آموزشگاه برمي‌دارد، در عين حال هنرجويان نيز راضي تر خواهند بود.

براي اطلاع بيشتر درباره اين گزينه به قسمت مشخصه‌هاي سامانه - انتخاب ساعت مراجعه كنيد.

 

52- تعيين دسترسي براي تمامي اجزاء برنامه

توسط اين گزينه سرپرست برنامه اين امكان را مي‌يابد كه مجوز دسترسي ساير كاربران را با تمام جزئيات و به تفكيك فراهم سازد. در قسمت گروه‌هاي كاري سرپرست برنامه مي‌تواند وظايف كاربران را تعيين و تفكيك نمايد و به اين وسيله از دسترسي كاربران به قسمت‌هاي غير لازم جلوگيري كند، كه همين باعث ايجاد امنيت و نظم بالايي در آموزشگاه مي‌گردد.

 

53- جلسات تئوري متفاوت براي هر هنرجو

 چنانچه هنرجويي چند جلسه را در يك دوره و چند جلسه را در دوره‌هاي ديگر طي نمود، مي‌توان جزئيات هر جلسه را براي هر هنرجو بصورت مجزا تغيير داد. اين امر باعث مي‌گردد وضعيت جلسات تئوري هنرجو به عنوان سابقه وي باقي بماند.

 

54- تعيين غيبت در جلسات تئوري

توسط اين ويژگي مي‌توانيد علاوه بر اينكه هنرجو را در كلاس تئوري ثبت نام مي‌كنيد، غيبت وي را براي هر جلسه ثبت نمائيد، حضور هنرجو بصورت خودكار ثيت مي‌شود و تنها لازم است غيبت هنرجو توسط كاربر ثبت شود. اين گزينه اختياري است و براي سابقه هنرجو مفيد خواهد بود.

 

55- چاپ كوپن تمرين و چاپ كارنامه هنرجو

يكي از راهكارهاي سامانه براي جلوگيري از جلسات غيرمجاز (جلسات بدون اطلاع آموزشگاه)  چاپ كوپن و ارائه آن به هنرجو مي‌باشد. هر كوپن براي تمرين يك جلسه مي‌باشد، در هنگام تمرين مي‌بايست پشت اين كوپن مهر شده باشد و در هنگام ممهور نمودن مي‌بايست به بدهكاري هنرجو توجه شود، اين كوپن‌ها توسط هنرجو امضاء و مربي داده مي‌شود و مربي با ارائه اين كوپن مي‌تواند كاركرد خود را ثابت نمايد. بنابراين با همين راهكار ساده ، مي‌توان:

  • از برگزاري جلسات غير مجاز جلوگيري كرد

  • از برگزاري جلسات هنرجويان بدهكار جلوگيري كرد.

  • از رضايت هنرجو نسبت به مربي اطلاع پيدا كرد.

  • نمايي دقيق از كاركرد مربي بدست آورد.

همچنين مي‌توانيد كارنامه هر هنرجو را توسط كامپيوتر چاپ نمائيد، كه در اينصورت مشخصات وارد شده هنرجو بصورت خودكار پر مي‌وند و مشخصات وارد نشده بصورت خط چين خواهند بود.

 

< صفحه قبل   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   صفحه بعد >