66- حذف حروف خالي قبل و بعد از اسامي

براي يكنواختي در ورود اطلاعات توسط سامانه، حروف خالي و بي‌معني از اسامي حذف مي‌شوند.

 

67- جلسات موقت

براي صرفه‌‌جويي در زمان، جلسات هنرجو ابتدا بصورت موقت رزرو مي‌شوند و با فشار يك دكمه مي‌توان آنها را حذف كرد و يا بصورت دائمي تبديل كرد.

 

68- ثبت تأخير و تقدم جلسات

چنانچه جلسه‌اي به هر علت در موعد مقرر خود تشكيل نشد و با تأخير و يا تقدم زماني روبرو شد، مي‌توانيد اين جابجايي زماني را ثبت كنيد و چنانچه نياز بود اين جابجايي را در جلسات بعدي نيز اعمال كنيد.

حذف حروف خالي قبل و بعد از اسامي: براي يكنواختي در ورود اطلاعات توسط برنامه، حروف خالي و بي‌معني از اسامي حذف مي‌شوند.

 

69- جابجايي سريع در انتخاب ساعت

يكي از مواردي كه سرعت در آن بسيار مهم مي‌باشد، انتخاب ساعت است، كه با قرار دادن دكمه‌هاي متعدد روي صفحه و تعيين ميانبرهايي براي صفحه‌كليد و ماوس سرعت انتخاب ساعت توسط اُپراتور بسيار بالا مي‌باشد و با كليدهاي مختلف مي‌توان به راحتي بين قسمت‌هاي مختلف جابجا شد.

 

70- تعيين شرح براي هر شيفت كاري

براي هر شيفت كاري مربي مي‌توان بصورت مستقل توضيحاتي بنويسيد، بدين ترتيب مي‌توانيد توضيحات لازم مربوط به هر شيفت كاري در تعيين كنيد.

 

71- محاسبه خودكار جلسات برگزار شده

پس از پايان هر روز جلسات برگزار شده و لغو شده توسط برنامه بصورت خودكار تعيين مي‌شود و در محاسبات مالي از آنها استفاده مي‌شود.

 

72- تاريخ هجري شمسي

برنامه از يك الگوريتم پيچيده براي بدست آوردن تاريخ دقيق، براساس هجري شمسي استفاده مي‌كند كه در آن تمامي ظرافت‌هاي تاريخ شمسي لحاظ شده است. بدين ترتيب اين برنامه با تقويم فارسي همخواني كامل دارد.

 

73- تقويم و تعطيلات

توسط اين گزينه مي‌توانيد تعطيلات رسمي و روزهايي را كه آموزشگاه تعطيل است را ثبت نمائيد تا اين روز‌ها بعنوان تعطيلي در نظر گرفته شوند.

 

74- انتخاب جلسه با بيش از يك مربي

لزومي ندارد كه هنرجو تنها با يك مربي انتخاب ساعت نمايد، بلكه مي‌تواند با دو چند مربي جلسه داشته باشد.

 

75- هشدار تداخل جلسات

در هنگام انتخاب ساعت اگر جلسات هنرجو با يكديگر تداخل زماني داشته باشند توسط برنامه به كاربر هشدار داده مي‌شود.

 

76- جابجايي هنرجويان

هنگاميكه مي‌خواهيد جلسات بين دو يا چند هنرجو را با يكديگر جابجا نمائيد، توسط اين گزينه و با فشار يك كليد مي‌توانيد بين هنرجويان مختلف جابجا شويد.


< صفحه قبل   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   صفحه بعد >